BOX

Anunt Sesiune Licitatie - depunere proiecte PDF Imprimare Email

Anunt Sesiune Licitatie - depunere proiecte

Din Catalogul surselor de finantare

Program de finantare

Activitati eligibile

Valoarea grantului

Termen limita – sesiune depunere

1) PNDR 312

Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi.

In cadrul Masurii 312 se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:

i. Investitii in activitati non-agricole productive

ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local

iii. Servicii pentru populatia rurala

iv. Investitii in producerea de energie regenerabila

Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile

1 – 31 August 2012

2) POSCCE 132

Cresterea competitivitatii

intreprinderilor mici si

mijlocii prin achizitionarea de servicii de consultanta nelegate de activitatea curenta a firmei

a. Elaborarea de strategii pentru solutii inovative si crearea de noi produse si/sau servicii si tehnologii;

b. Elaborarea de planuri de afaceri, studii de prefezabilitate si/sau fezabilitate pentru implementarea de tehnologii ecoeficiente si

competitive, precum si pentru crearea de produse competitive;

c. Elaborarea de studii si strategii de management, marketing si/sau analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect;

d. Elaborarea de strategii de mediatizare si planuri de promovare pentru un anumit proiect;

e. Elaborarea de strategii si planuri de dezvoltare si stimulare a resurselor umane in vederea extinderii afacerii sau implementarii unui anumit proiect;

f. Elaborarea de studii asupra protectiei proprietatii intelectuale;

g. Elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente si solutii informatice sau pentru un domeniu precizat;

h. Elaborarea de studii de evaluare si diagnostic pentru transferul afacerii.

Minim 30%

Grant

Maxim 170.000 lei, dar nu mai mult de 20% din

valoarea cifrei de afaceri anuale inregistrata de catre

intreprinderea

solicitanta in ultimul

exercitiu financiar incheiat

Sesiunea I

15 martie

–13 aprilie

2012

Sesiunea II

1–29 iunie

2012

Sesiunea III

3-28

septembrie

2012

3) Axa prioritară 2 - Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents