BOX

CONVOCARE Colegiu Conducere 14.04.2021 PDF Imprimare Email

Nr. 100/24.03.2021

CONVOCATOR

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 actualizată şi prevederile Statutului Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui se convoacă Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie şi Agricultură (CCIA) Vaslui pentru data de 14 aprilie, ora 10.00, la sala de conferințe a CCIA Vaslui, strada Nicolae Iorga, nr. 82 bis, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 

1. Prezentarea raportului de activitate al Președintelui și executivului Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui în anul 2020;

2. Prezentarea și dezbaterea propunerilor strategiei, obiectivelor şi programului de acţiuni ale Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pentru anul 2021;

3. Informarea Colegiului de Conducere privind Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare;

4. Prezentarea execuţiei Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pe 2020; prezentarea și dezbaterea propunerilor privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021; prezentarea spre aprobare a Raportului AGECOM SA pe 2020 și a propunerii de buget pentru anul 2021;

5. Prezentarea situației actualizate a proiectelor cu finanțare europeană în derulare de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui;

6. Înaintarea către Adunarea Generală a Raportului auditorului extern și a Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea economico-financiară desfăşurată de CCIA Vaslui în anul 2020;

7. Informarea Colegiului de Conducere privind inventarierea patrimoniului CCIA Vaslui și AGECOM SA la sfârşitul anului 2020;

8. Ratificarea dispozițiilor Președintelui CCIA Vaslui de la ultima sesiune a Colegiului de Conducere al CCIA Vaslui până în prezent;

9. Propunerea către Colegiul de Conducere a noilor membri ai Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui;

10. Diverse.

Preşedinte,

Ionel CONSTANTIN

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents