BOX

CONVOCARE ADUNARE GENERALA 2021 PDF Imprimare Email

Nr. 101/24.03.2021

Către membrii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui

CONVOCATOR

 

În temeiul dispozițiilor Legii 335/2007, urmare a prevederilor art. 19, 20 si 22 din Statutul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui, Preşedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultură Vaslui vă invită să participaţi, în calitate de membru, la ședința ordinară a Adunării Generale a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură (CCIA) Vaslui în data de 14 aprilie, ora 11:00, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Raportul Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui cu privire la activitatea desfășurată în anul 2020;

2. Raport privind obiectivele, strategia şi programului de acţiuni ale Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pentru anul 2021;

3. Informarea Adunării Generale privind Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare;

4. Raport privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui si AGECOM SA pe anul 2020; prezentarea spre aprobare a propunerilor privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021;

5. Prezentarea Raportului auditului extern realizat asupra activității economico-financiare a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui și AGECOM SA în anul 2020;

6. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea economico-financiară desfăşurată de CCIA Vaslui în anul 2020 şi descărcarea de gestiune a organelor de conducere ale CCIA Vaslui pentru anul 2020;

7. Informarea Adunării Generale privind situația actualizată a proiectelor cu finanțare europeană în derulare de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui;

8. Informare privind inventarierea patrimoniului CCIA Vaslui si AGECOM SA la sfârşitul anului 2020;

9. Ratificarea deciziilor Colegiului de Conducere al CCIA Vaslui de la ultima Adunare Generala a Membrilor CCIA Vaslui până în prezent;

10. Confirmarea de noi membri ai Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui;

11. Diverse.

Conform art. 20 din Statutul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru o nouă dată, la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Preşedinte,

Ionel CONSTANTIN

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents