BOX

Programul Mihail Kogălniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii PDF Imprimare Email

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii lansează incepand cu data de 15.04.2013, ora 10.00, „Programul Mihail Kogălniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii”.

Programul are ca obiectiv facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la garantare si creditare, prin acordarea unei linii de credit cu dobandă integral subventionată si/sau garantată partial de stat.

Programul urmăreste facilitarea accesului la finantare a IMM-urilor, mentinerea activitătii si a locurilor de muncă existente in randul I.M.M., sustinerea competitivitătii economice a acestora, reducerea arieratelor datorate statului de către sectorul I.M.M si reducerea masei monetare in numerar.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013 este de 16.115 mii lei, gestionati de către Ministerul Economiei, pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile I.M.M. –urilor  sub forma  de plată integrală a dobanzii aferente creditulului contractat. Subventiile se acordă in limita bugetului anual alocat.

Pot beneficia de  facilitatile acordate prin Program, I.M.M.-urile care,  la data aprobării creditului, indeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află in dificultate in sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C 244/02), publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004;

b) in cazul in care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat impotriva lor, aceasta a fost deja executată, creanta fiind integral recuperată;

c) nu se află in litigiu, in calitate de parati, cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei si institutia de credit parteneră;

d) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat intr-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), luand in calcul inclusiv ajutorul acordat in baza programului, nu depăseste echivalentul in lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul I.M.M.-urilor care isi desfăsoară activitatea in sectorul transportului rutier;

e) nu figurează cu credite restante in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.);

f) nu figurează cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plăti (C.I.P.);

g) impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare;

h) prezintă institutiei de credit finantatoare garantii colaterale pentru cel putin 40% din valoarea creditului;

i) au minimum 2 ani de activitate consecutivi;

j) efectuează cheltuieli considerate eligibile conform prevederilor programului (cheltuieli privind aprovizionarea, productia, desfacerea, cheltuieli privind executarea de lucrări si/sau prestarea de servicii, cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor, alte tipuri de cheltuieli necesare desfăsurării activitătii curente, cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate, plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidate si alte costuri de operare).

Institutiile de credit selectionate in cadrul acestui program sunt: Alpha Bank, Banca Comercială Carpatica, Banca Transilvania, Bancpost, BRD Groupe Societe Generale, CEC BANK, Garanti Bank, OTP Bank Romania S.A.,  Pro Credit Bank, UniCredit Tiriac Bank, Banca Comercială Romană, Piraeus Bank si Libra Internet Bank.

Programul constă in acordarea unei linii de credit, in valoare maximă de 400.000 lei/I.M.M./an, cu urmatoarele facilitati, care pot fi acordate impreună sau separat:

a) dobanda total subventionată

b) garantii in numele si in contul statului

Inscrierea in program si solicitarea acordului de principiu pentru acordarea subventiei de dobandă se fac on line pe site-ul www.minind.ro, conform procedurii de inscriere on line si inregistrarea in Registrul Unic Electronic.

Detali  suplimentare se regăsesc pe următorul link: http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-si-ghiduri-ale-solicitantilor-programe-nationale-2013/ghidul-aplicantului-in-cadrul-programului-mihail-kogalniceanu-pentru-intreprinderile-mici-si-mijlocii
 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents