BOX

MAG Foreign Trade Enterprise (Poltava region) PDF Imprimare Email

АНКЕТА

1.Повна назва підприємства/компанії:

Зовнішньоторгове підприємство «МАГ»

Complete name of the enterprise/company:

MAG” Foreign Trade Enterprise

2.П.І.Б. керівництва підприємства/компанії (із зазначенням посади):

Кузьминський Олексій Вячеславович - генеральний директор

Мармазінський Сергій Олексійович - комерційний директор

Name, surname and position of the managing director of the enterprise/company:

Oleksiy Kuzminskyy – general director

Serhii Marmazinskyi – commercial director

3. Конаткні дані підприємства/компанії та особи, відповідальної за взаємодією

з іноземними партнерами (поштова адреса,електронна адреса, тел./факс).

вул. Конституції, 32/33, м. Комсомольськ, Полтавська обл., Україна, 39800

www.mag.ua office@mag.ua тел./факс +38 (05348) 2-17-53; 2-13-50; 3-37-02

відповід. особа: Мармазінський Сергій Олексійович - комерційний директор

Contact data of the enterprise/company and the person authorized to work with

foreign partners( postal address, e-mail, telephone/fax)

Konstytutsii str., 32/33, Komsomolsk, Poltava region, Ukraine,39800

www.mag.ua office@mag.ua tеl./fax +38 (05348) 2-17-53; 2-13-50; 3-37-02

Authorized person: Serhii Marmazinskyi – commercial director

4. Коротка інформація про підприємство/компанію.

Зовнішньоторгове підприємство «МАГ» засноване 4 березня 1994 року.

Протягом 20 років ЗТП «МАГ» веде діяльність у сфері переробки зношених шин і

виробництві гумовотехнічної продукції.

Наші фахівці постійно працюють над розширенням асортименту і підвищенням

якості продукції.

ЗТП "МАГ" плідно співпрацює з українськими гірничо-збагачувальними

комбінатами, з підприємствами гумотехнічної промисловості України, Росії.

Ми здійснюємо поставки продукції на внутрішньому ринку і за кордон.

Професійний рівень наших фахівців забезпечує ведення бізнесу на рівні

міжнародних стандартів. Керівництво та колектив ЗТП "МАГ" готові до співпраці

на діловий і взаємовигідній основі.

Enterprise/company profile.

“MAG” Foreign Trade Enterprise was founded in March 4, 1994.

For 20 years FTE "MAG" operates in the field of recycling of used tires and production

of rubber goods. Our specialists are constantly working on expanding the range and

quality of our products. FTE "MAG" cooperates with Ukrainian iron ore minings,

rubber factories in Ukraine, Russia. Our products are supplied both within the country

and abroad. Professionalism of our staff ensures business to international standards.

The management and staff of FTE "MAG" is ready to cooperate on business and

mutual benefit.

5. На ринках яких країн підприємство/компанія вже здійснує експорт, якої

продукції, послуг?

Країни: Болгарія, Польща, Словаччина, Росія, Угорщина

Продукція: Регенерат РШТН, гумові футеровки для кульових млинів

If the enterprise/company already exports to foreign markets? Which

products/services

Countries: Bulgaria, Poland, Slovakia, Russia, Hungary

Products: Rubber reclaim RSHTN, Rubber linings for ball mills

Які регіони (країни) цікавлять підприємство/компанію з точки зору експортної

діяльності, які види продукції/послуг підприємство/компанія готове

експортувати на їхні ринки?

Країни Західної Європи (Німеччина, Австрія, Голандія)

What regions (countries) are of particular interest for your enterprise/company

regarding exports operations? Which products/services your enterprise/company

is ready to export?

Western Europe (Germany, Austria, Netherlands)

6. Які інфраструктурні або інвестиційні проекти, тендери за кордоном цікавлять підприємство/компанію з точки зору участі у них?

Тендери: Регенерат, Гумові футеровки для кульових млинів, гумові

прокладки для залізниць, відбійні причальні пристрої для портів.

What infrastructure or investment projects, tenders abroad are of particular interest

for the enterprise/company regarding your participation?

Tenders: Rubber reclaim, Rubber linings for ball mills, Rubber pads for railway,

Rubber fenders for docks.

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents