BOX

Convocator Adunare Generala CCIA Vaslui 15.04.2022 PDF Imprimare Email

Nr. 70/01.04.2022

Către membrii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui

 

CONVOCATOR

 

În temeiul dispozițiilor Legii 335/2007, urmare a prevederilor art. 19, 20 si 22 din Statutul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui, Preşedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultură Vaslui vă invită să participaţi, în calitate de membru, la Adunarea Generală Ordinară a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui, care a fost reprogramată pentru data de 15 aprilie 2022, ora 11:00, în sala de conferințe a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui din str. N. Iorga nr. 82 bis, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Raport de activitate al Colegiului de Conducere cu privire la realizarea strategiei, obiectivelor și programului de activități ale Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui în anul 2021;

2. Raport privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui si AGECOM SA în anul 2021;

3. Prezentarea Raportului auditului extern realizat asupra activității economico-financiare a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui și AGECOM SA în anul 2021;

4. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea economico-financiară desfăşurată de CCIA Vaslui în anul 2021 şi descărcarea de gestiune a organelor de conducere ale CCIA Vaslui pentru anul 2021;

5. Prezentarea spre aprobare a propunerilor privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui pentru anul 2022;

6. Raport privind obiectivele, strategia şi programul propuse de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pentru anul 2022;

7. Informarea Adunării Generale privind situația actualizată a proiectelor cu finanțare europeană în derulare de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui;

8. Completarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui;

9. Informare privind inventarierea patrimoniului CCIA Vaslui si AGECOM SA la sfârşitul anului 2021;

10. Ratificarea deciziilor Colegiului de Conducere al CCIA Vaslui de la ultima Adunare Generala a Membrilor CCIA Vaslui până în prezent;

11. Confirmarea de noi membri ai Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui;

12. Diverse.

Conform art. 20 din Statutul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru o nouă dată, la care Adunarea se consideră legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Preşedinte,

Ionel CONSTANTIN

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents