BOX

STRATEGIE DE SUSȚINERE A ANTREPRENORIATULUI LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST PDF Imprimare Email
Anunturi
STRATEGIE DE SUSȚINERE A ANTREPRENORIATULUI LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST
Material elaborat in cadrul proiectului ”ACASĂ – ANTREPRENORIAT CREATIV ADAPTAT SOCIETĂȚII ACTUALE”, Contract nr: POCU/89/3/7/106971
Documentul contine sugestii pentru trasarea unei strategii de sustinere a antreprenorilor debutanti sau pentru intarirea rezilientei firmelor debutante din cadrul programului Diaspora.
PREZENTARE GENERALA
Activitatea III. PROGRAM DE MONITORIZARE A FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR FINANTATE
Subactivitatea A.III.3. Elaborarea si diseminarea strategiei de sustinere a antreprenoriatului si diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul parteneriatului si la nivel national/regional/local
Prezentul document reprezintă strategia de susținere a antreprenoriatului la nivel regional (Regiunea Nord-est), elaborată în cadrul proiectului ”ACASĂ – ANTREPRENORIAT CREATIV ADAPTAT SOCIETĂȚII ACTUALE”, Contract nr: POCU/89/3/7/106971, proiect implementat de către Asociatia Europeana pentru o Viata mai Buna în parteneriat cu Institutul pentru parteneriat Social Bucovina (IPSB) – Partener 1, Camera de Comerț și Industrie a județului Vaslui (CCIVS) – Partener 2 și Arthis - Belgisch-Roemeens Cultureel Huis – Partener 3.
Potrivit subactivității III.3, pe baza raportului de cercetare privind mediul antreprenorial și impactul proiectului, denumit ”SIMȚUL JOCULUI - Practici și tactici de adaptare în climatul business” se va elabora Strategia de susținere a antreprenoriatului la nivelul regional, respectiv la nivelul regiunii Nord-est. Strategia va fi diseminată pe paginile de internet ale Partenerilor. Totodată va fi publicată pe site-ul proiectului, în secțiunea Documente utile.
Strategia de susținere a antreprenoriatului la nivel regional abordează propuneri de soluții identificate în cadrul pregătirii raportului de cercetare privind mediul antreprenorial din regiune, soluții menite să aducă plus valoare eforturilor depuse de autoritățile, instituțiile, organizațiile și actorii locali în vederea dezvoltării antreprenoriatului în regiunea Nord-Est.
În cadrul subactivității III.2. Realizarea unei cercetari privind mediul antreprenorial si elaborarea unui raport de cercetare a proiectului, experții alocați, din partea Solicitatului și ai partenerului 1 au realizat o cercetare a mediului antreprenorial din regiunea Nord-Est, care a avut ca obiective:
- dificultăți întâmpinate de antreprenorii debutanți la contactul cu modurile mai mult sau mai puțin predictibile de funcționare ale pieței
- încercarea de a oferi ancore pentru depășirea acestor dificultăți facilitând astfel navigarea antreprenorilor și a business-urilor înființate de aceștia în apele tulburi ale mediului de afaceri.
Studiul a îmbinat metodologia cantitativă cu cea calitativă. Astfel, pentru descrierea mediului de afaceri regional, au fost utilizate date statistice din surse naționale și europene, puse la dispoziție de INSSE TEMPO, EUROSTAT, Banca Mondială, studii realizate de companiile de audit Delloitte sau PriceWatherhouseCooper (PwC). De asemenea, au fost colectate prin intermediul unui chestionar online date referitoare la antreprenorii care au participat la programele de tip start-up – categorie denumită ”antreprenori debutanți”, iar datele obținute au fost comparate cu datele furnizate de INS cu privire la principalale probleme pe care le întâmpină antreprenorii în Regiunea NE.
Chestionarul aplicat antreprenorilor debutanți a fost operaționalizat în jurul întrebării: ”Care sunt principalale probleme pe care le-ați întâmpinat în activitatea dumneavoastră?”. Prin cuvântul ”probleme” s-au vizat: ”piedici”, ”obstacole”, ”bariere”, ”întreruperi”, ”lipsuri”, ”disfuncționalități”, ”distorsiuni” și ”blocaje” care au apărut în desfășurarea activității economice ”normale”. ”Normalitatea”, în acest caz, este înțeleasă ca ideal-tip de funcționare a activității economice, în care un eveniment intern sau extern are o capacitate limitată de a influența modul de operare al actorilor din piață.
SCURTE PROPUNERI DE MASURI PENTRU LANSAREA UNEI AFACERI – 4 elemente importante in demararea unei afaceri
EXPERIENTA
- experienta acumulata in domeniul afacerii dezvoltate, pasiunea pentru un anumit domeniu de business, compatibilitatea unei afaceri cu domeniul de studiu, originalitatea serviciului oferit, atentia la calitatea serviciilor oferite (produse si servicii competitive cu cele din Austria, Germania, ect), plusvaloare adusa comunitatii locale prin dezvoltarea unui serviciu sau a unui produs
TIPUL DE AFACERE
- afacerea - sursa de venit, alegerea unui produs sau serviciu care lipseste de pe piata (originalitatea serviciului ales), studierea posibilitatilor de castig din propria afacere in comparatie cu veniturile obinute din salariu (ca angajat), aprofundarea unui anumit domeniu
PROFILUL ANTREPRENORULUI
- profilul personal al viitorului antreprenor, oportunitatile pe care le ofera o afacere proprie, oportunitatile de castig raportate la nivelul de risc la care se supune un antreprenor in momentul deschiderii unei afaceri, pasiunea si motivatia personala de a rezista pe piata, libertatea si independenta pe care o ofera o afacere proprie, motivatia pentru a face performanta intr-un anumit domeniu si de a face fata provocarilor
ANALIZA OPORTUNITATI DE FINANTARE
- analiza oportunitatilor de finantare prin fonduri locale sau europene
PROPUNERE STRATEGIE DE SUSȚINERE A MEDIULUI ANTREPRENORIAL
Astfel, în baza Raportului de cercetare elaborat în cadrul subactivității III.2. a proiectului, considerăm ca o strategie de sprijin trebuie conturată pe două mari direcții: o direcție care ține de spiritul de antreprenor, de motivație, de înțelegerea conceptului de inovare și o a doua direcție care să se adreseze acelor obstacole de natură practică și care țin de mediul în care activează antreprenorul (precum lipsa forței de munca calificate, dificultatea finanțării, existena unor susre de finantare/sustinere, etc).
În baza celor analizate se propun următoarele directii strategice:
- Programe de educație antreprenorială (susținute de autoritățile locale și centrale, în colaborare cu instituții implicate în sprijinirea mediului antreprenorial) dedicată populației care este interesată de mediul de afaceri, cu predilecție celor care doresc să se întoarcă în județele regiunii din alte centre urbane. Antreprenorii din programul Diaspora sunt persoane ce s-au întors în orașele sau comunele de baștină. Aceștia aduc experiența și know-how-ul din zonele și domeniile în care au activat, sau muncit, observat. Dezvoltarea spiritului antreprenorial este un ingredient fundamental al unei creșterii economice endogene și o condiție obligatorie pentru o dezvoltare locală și regională durabilă și pentru coeziune socială. Rolul educației în promovarea atitudinilor și a comportamentelor antreprenoriale este universal recunoscut în prezent. Competențele transversale precum creativitatea și spiritul de inițiativă și antreprenorial îi vor ajuta pe tineri să-și dezvolte capacitatea de a gândi în mod creativ și de a inova, de a-și dezvolta proactivitatea, flexibilitatea, autonomia, capacitatea de a gestiona un proiect și de a obținerezultate. Există dovezi tot mai evidente ale impactului pozitiv al educației antreprenoriale. Tinerii care participă la aceste programe pot dezvolta mai multe atitudini antreprenoriale, pot obține mai repede un loc de muncă după finalizarea studiilor și pot înființa mai multe companii, creând astfel mai multe locuri de muncă.
- Încurajarea potențialului antreprenorial al femeilor prin măsuri precum: continuarea/extinderea rețelelor de femei ambasadorale antreprenoriatului și de mentori; training antreprenorial personalizat pentru femei; crearea de oportunități de networking între femeile antreprenor; drepturi și facilități egale pentru creșterea copiilor pentru femeile antreprenor și cele angajate.
- Dezvoltarea de politici și de practici eficiente: aplicarea de bune practici pentru susținerea evoluției, susținerea programelor de tip “mentorat”. Acest lucru nu se poate realiza decât prin colaborarea cu întreprinderile și cu asociaţiile și organizaţiile private și prin implicarea antreprenorilor din regiune ce au dezvoltat afaceri de succes. Întreprinderile reprezintă sursa de exemple și de experiențe reale care sunt esențiale pentru procesul de învățare al elevilor/studenților, de exemplu prin vizite, experiențe, studii de caz și modele; de asemenea, acestea susțin activitatea asociațiilor și organizațiilor private (precum ONG-uri, instituții de cercetare, etc) care sunt fundamentale pentru furnizarea de oportunități de învățare practică, precum mini-întreprinderile și firmele virtuale.
Integrarea tehnologiilor digitale în procesele economice cu impact direct asupra creșterii competitivității si productivității economiei românești.
- Digitalizarea serviciilor financiare prin transferul activităților în spațiul digital prin internet banking, self-banking și aplicații Fintech, dar și introducerea serviciilor de telemedicină sau digitalizarea proceselor educative.
Crearea unei strategii omogene la nivel național - dezvoltarea unui rol activ pentru autorităţile locale și regionale: autoritățile locale și regionale pot dezvolta măsuri de susținere pentru școli (și pentru profesori) și sunt singurele care au capacitatea de a juca un rol principal în formarea de grupuri școlare și de legături între învățământ și întreprinderi. De asemenea, acestea pot asigura integrarea educației antreprenoriale în alte strategii locale/regionale, de exemplu în domeniul afacerilor sociale (tineret) și al dezvoltării economice.
- Dezvoltarea de către autoritățile regionale și județene a unei strategii omogene la nivel regional și județean de informare transparentă și în timp real a mediului antreprenorial asupra programelor de finanțare ce urmează a fi derulate într-o anumită perioadă de timp, cu largă accesibilitate tuturor categoriilor sociale/economice. Un astfel de program unitar de informare ar trebui să cuprindă, pe lângă componenta privind oportunitățile de finanțare, și informații legislative de interes antreprenorial, informații privind forța de muncă disponibilă, studii și statistici economice de actualitate, informații cu impact la nivel de administrate firmă (contabil, marketing, etc), știri din domeniul economic, etc.
- Dezvoltarea programelor de calificare a forței de muncă.
- Dezvoltarea de programe de networking cu caracter susținut și continuu, adresate în special tinerilor antreprenori și antreprenorilor debutanți, care să le ofere posibilitatea schimburilor de experiență și de bune practici: de ex – business clubs, întâlniri cu mentori/antreprenori cu experiență/business sau angel investors, târguri și expoziții, etc.
- Strict la nivel de implementare și administrare a programelor de finanțare din fonduri europene, raportul de cercetare privind mediul antreprenorial din regiune in cadrul proiectului a demonstrat că este de dorit scăderea decalajului/timpilor dintre momentul înființării firmei și momentul transferului fondurilor către beneficiari. Activitatea antreprenorilor beneficiari de astfel de fonduri a fost impactată în mod negativ de necesitatea de a susține din fonduri proprii anumite cheltuieli (salarii, chirii, etc) pe o perioadă relativ îndelungată, din momentul în care a fost înființată firma și până în momentul virării subvenției.
- Reducerea caracterului birocratic și flexilibilizarea condițiilor impuse de anumite programe de finanțare a afacerilor.
- Promovarea conceptului și modului de funcționare privind finanțare prin business angel sau investor angel – oportunitate de a primi investiții și experiență chiar de la debutul afacerii pentru cei doresc să devină antreprenori, au o idee fezabilă, dar nu dețin capital.
- Conceperea, implementarea și stimularea de programe și măsuri care să permită întâlniri între tinerii antreprenori (de tip business club) sau între aceștia și oameni de afaceri cu experiență (de tip mentorat)
- Conceperea și implementarea de programe care să susțină prin măsuri stimulative acele afaceri care angajează personal la nivel local (cu precădere în mediul rural) sau care folosesc materii prime achizițonate de la producători locali, care au un impact pozitiv concret, cuantificabil, asupra comunității locale.
- Sprijinirea firmelor de dimensiuni mici și cu o vechime mică a afacerii prin punerea la dispoziție de spații de producție/comerciale după modelul parcurilor industriale, ajustate în mod corespunzător la puterea lor financiară.
- Coordonarea eforturilor administratorilor de finanțări din fonduri europene și/sau guvernamentale în sensul eliminării acelor decalaje de la înființarea firmei până la încasarea finanțării, astfel încât noile afaceri finanțate să nu treacă prin dezechilibre financiare, obligate fiind să acopere anumite cheltuieli de lungă durată din fonduri proprii – propunere proceduri simplificare și eliminare timpi așteptare finanțare.
În concluzie, conturarea unei strategii la nivel de regiune și județ depinde foarte mult, de coordonarea eforturilor factorilor implicați în economia antreprenorială – de la instituții de stat reprezentate local precum AJOFM, ANAF, ONRC, FNGCIMM, AIMMAIPE până la Camere de Comerț, Patronate, ONG-uri cu rol de consultanță, și chiar instituții educaționale. Începând cu înțelegerea conceptului de antreprenoriat și tratarea acestuia ca o atitudine care se transformă în comportament, învățarea sa să fie abordată dintr-o perspectivă comportamentală și de dezvoltare personală, astfel încât antreprenoriatul să creeze valoare pentru antreprenori si pentru societatea în care activează, și până la implementarea de măsuri concrete, cu impact cuantificabil la nivelul mediului de afaceri local, fiecare pas trebuie să fie rezultatul colaborării între factorii de decizie, pentru a asigura un produs finit – mediul antreprenorial local și regional – competitiv și sustenabil.
Crearea de valoare pentru societate este esențială pentru sustenabilitatea spiritului antreprenorial pe termen lung, iar acest lucru se poate realiza prin măsurile propuse.
Prezenta strategie a fost elaborata în cadrul proiectului: ”ACASĂ – ANTREPRENORIAT CREATIV ADAPTAT SOCIETĂȚII ACTUALE”, Contract nr: POCU/89/3/7/106971.
https://businessacasa.ro/documente-utile
 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents