BOX

CONVOCATOR A.G. AGECOM S.A. PDF Imprimare Email

AGECOM SA

Sediu: Mun. Vaslui, Str. NICOLAE IORGA, Nr. 82 BIS, Judet Vaslui

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J37/148/1991

Cod unic de înregistrare: 825920

 

 

CONVOCATOR

 

În conformitate cu dispozițiile art. 111 ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru miercuri, 17 aprilie 2019, ora 11.00, la Sala de Conferinte, etaj III, din sediul CCIA Vaslui, strada Nicolae Iorga, nr.82 bis, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Raportul de activitate Agecom S.A. pentru anul 2018;

2. Raportul privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli Agecom S.A. pe anul 2018 şi a propunerilor privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019;

3. Informare privind inventarierea patrimoniului Agecom S.A. la sfârşitul anului 2018;

4. Diverse.

Administrator,

Hunea Gianina Mariana

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents