BOX

CONVOCATOR COLEGIU DE CONDUCERE PDF Imprimare Email

Nr. 87/11.04.2019

 

CONVOCATOR

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 actualizată şi prevederile Statutului Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui se convoacă Colegiul de Conducere al Camerei de Comert, Industrie şi Agricultură Vaslui pentru data de 18 aprilie, ora 10.00, la sala de conferinte a CCIA Vaslui, strada Nicolae Iorga, nr. 82 bis, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 

1. Raportul de activitate al Președintelui și executivului Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui în anul 2018;

2. Prezentarea în vederea aprobării în Adunarea Generală a strategiei, obiectivelor şi programului de acţiuni ale Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pentru anul 2019;

3. Prezentare privind situația actualizată a derulării proiectelor cu finanțare europeană de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui;

4. Prezentarea în vederea înaintării către Adunarea Generală a Raportului privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui si AGECOM SA pe anul 2018; propuneri privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019;

5. Informare privind inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 2018;

6. Înaintarea către Adunarea Generală a Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea economico-financiară desfăşurată de CCIA Vaslui în anul 2018 şi descărcarea de gestiune a organelor de conducere ale CCIA Vaslui pentru anul 2018;

7. Ratificarea dispozițiilor Președintelui CCIA Vaslui de la ultima sesiune a Colegiului de Conducere al CCIA Vaslui până în prezent;

8. Propunerea către Colegiul de Conducere a noilor membri ai Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui și informare privind retragerea altor membri;

9. Informare privind lucrări de modernizare a retelei interne si adoptare a unor masuri de imbunatatatire a serviciilor de voce si date; verificare și efectuare a unor lucrări de reparații si adoptarea unor masuri de siguranta; refacerea și completarea dotării unor birouri și a salii de conferințe;

10. Diverse.

Preşedinte,

Ionel CONSTANTIN

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents