BOX

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR CCIA VASLUI 2019 PDF Imprimare Email

Nr. 88/11.04.2019

CONVOCATOR

 

În temeiul dispozitiilor Legii 335/2007, urmare a prevederilor art. 19, 20 si 22 din Statutul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui, Preşedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultură Vaslui vă invită să participaţi, în calitate de membru, la Adunarea Generală Ordinară a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui în data de 18 aprilie, ora 11:00, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Raportul de activitate al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui în anul 2018;

2. Aprobarea strategiei, obiectivelor şi programului de acţiuni ale Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pentru anul 2019;

3. Informarea Adunării Generale privind situația actualizată a derulării proiectelor cu finanțare europeană de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui;

4. Raport privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui si AGECOM SA pe anul 2018; propuneri privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019;

5. Informare privind inventarierea patrimoniului CCIA Vaslui la sfârşitul anului 2018;

6. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea economico-financiară desfăşurată de CCIA Vaslui în anul 2018 şi descărcarea de gestiune a organelor de conducere ale CCIA Vaslui pentru anul 2018;

7. Ratificarea deciziilor Colegiului de Conducere al CCIA Vaslui de la ultima Adunare Generala a Membrilor CCIA Vaslui până în prezent;

8. Confirmarea de noi membri ai Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui și a retragerii altor membri;

9. Informare privind lucrări de modernizare a retelei interne si adoptare a unor masuri de imbunatatatire a serviciilor de voce si date; verificare și efectuare a unor lucrări de reparații si adoptarea unor masuri de siguranta; refacerea și completarea dotării unor birouri și a salii de conferințe;

10. Diverse.

Preşedinte,

Ionel CONSTANTIN

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents